Hướng dẫn thiết lập phòng ban, bộ phận, tổ nhóm

Thiết lập phòng ban

Để thiết lập phòng ban thì bạn mở phần mềm Paradise HRM lên, sau đó nhấn tổ hợp phím Crtl + F nhập vào từ khóa “Thiết lập phòng ban” trong ô tìm kiếm để nhập menu.

Bạn click vào Thiết lập phòng ban để mở menu lên, sau khi mở lên thì bạn nhấn vào nút “Thêm mới” và điền dữ liệu vào dòng thông tin trống sau đó nhấn nút “Lưu” để thêm 1 phòng ban mới.

Thông tin các cột :

 1. Văn phòng : Phòng ban bạn tạo sẽ thuộc văn phòng nào.
 2. DivisionCode : Mã văn phòng.
 3. Mã phòng ban : Mã của phòng ban mà bạn chuẩn bị tạo (mã này do bạn quy định hoặc lấy theo mặc định của phần mềm cũng được).
 4. Tên phòng ban : Tên phòng ban mà bạn chuẩn bị tạo.
 5. Tên phòng ban(English) : Tên phòng ban khi chuyển sang ngôn ngữ English.
 6. Ưu tiên : Mức độ ưu tiên của phòng ban, không điền cũng được.
 7. Trưởng phòng : Trưởng phòng của phòng ban mà bạn chuẩn bị tạo.
 8. Số ngày nghỉ phép : Số ngày nghỉ phép năm tối đa của phòng ban này.
 9. Được đi trể(phút) : Số phút được đi trể của phòng ban này nhưng vẫn được tính đủ giờ công.
 10. Tính làm thêm giờ : có tính làm thêm giờ cho những nhân viên trong phòng ban này hay không. Mặc định thì phần mềm sẽ tính toàn bộ công ty, nhưng khi bạn click vào cột này và bỏ click đi thì phần mềm sẽ không tính giờ làm thêm ở phòng ban này.
 11. Bảo vệ làm 24h : Tính giờ làm của bảo vệ 24h.
 12. Được về sớm(phút) : Số phút được về sớm của phòng ban này nhưng vẫn được tính đủ giờ công.

Thiết lập bộ phận

Để thiết lập bộ phận thì bạn mở phần mềm Paradise HRM lên, sau đó nhấn tổ hợp phím Crtl + F nhập vào từ khóa “Thiết lập bộ phận” trong ô tìm kiếm để nhập menu.

Bạn click vào Thiết lập bộ phận để mở menu lên, sau khi mở lên thì bạn nhấn vào nút “Thêm mới” và điền dữ liệu vào dòng thông tin trống sau đó nhấn nút “Lưu” để thêm 1 bộ phận mới.

Thông tin các cột :

 1. Phòng ban : Bộ phận mà bạn đang tạo sẽ nằm trong phòng ban nào.
 2. Mã bộ phận : Mã của bộ phận mà bạn chuẩn bị tạo (mã này do bạn quy định hoặc lấy theo mặc định của phần mềm cũng được).
 3. Tên bộ phận : Tên bộ phận mà bạn chuẩn bị tạo.
 4. Tên phòng ban(English) : Tên bộ phận khi chuyển sang ngôn ngữ English.
 5. Quản lý : Quản lý của bộ phận mà bạn chuẩn bị tạo.
 6. Sắp xếp : Sắp xếp cách hiển thị của bộ phận.
 7. Bảo vệ làm 24h : Tính giờ làm của bảo vệ 24h.
 8. Được về sớm(phút) : Số phút được về sớm của bộ phận này nhưng vẫn được tính đủ giờ công.

Thiết lập tổ nhóm

Để thiết lập tổ nhóm thì bạn mở phần mềm Paradise HRM lên, sau đó nhấn tổ hợp phím Crtl + F nhập vào từ khóa “Thiết lập tổ nhóm” trong ô tìm kiếm để nhập menu.

Bạn click vào Thiết lập tổ/nhóm để mở menu lên, sau khi mở lên thì bạn nhấn vào nút “Thêm mới” và điền dữ liệu vào dòng thông tin trống sau đó nhấn nút “Lưu” để thêm 1 tổ nhóm mới.

Thông tin các cột :

 1. Mã tổ : Mã của tổ/nhóm mà bạn chuẩn bị tạo (mã này do bạn quy định hoặc lấy theo mặc định của phần mềm cũng được).
 2. Tên tổ nhóm : Tên tổ nhóm mà bạn chuẩn bị tạo.
 3. Tên tổ nhóm (Tiếng anh) : Tên tổ nhóm khi chuyển sang ngôn ngữ English.
 4. Quản lý : Quản lý của tổ nhóm mà bạn chuẩn bị tạo.
 5. Ưu tiên : Mức độ ưu tiên của tổ nhóm, không điền cũng được.
 6. Được đi trể(phút) : Số phút được đi trể của tổ nhóm này nhưng vẫn được tính đủ giờ công.
Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo