Thiết lập thông tin công ty

Thiết lập các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại… hay về quy tắc chấm công hay công đoàn của công ty. Mời các bạn xem video bên dưới để rõ hơn về thao tác.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *