Hướng dẫn xem bảng tổng hợp dữ liệu tăng ca

Để xem bảng tổng hợp dữ liệu tăng ca của phần mềm Paradise HR, bạn vào Truy cập nhanh và tìm từ khóa “tổng hợp dữ liệu tăng ca” để mở menu Tổng hợp dữ liệu tăng ca lên, trong menu này phần mềm sẽ tổng hợp lại tất cả giờ tăng ca của từng nhân viên theo từng tháng.

Mở menu tổng hợp dữ liệu tăng ca lên

Sau khi mở menu tổng hợp dữ liệu tăng ca lên thì bạn sẽ chọn những nhân viên cần xem dữ liệu trên cây danh sách nhân viên, sau đó chọn tháng và năm và bấm nút Làm mới để xem dữ liệu tăng ca của nhân viên.

Tổng hợp dữ liệu tăng ca

Sau khi bấm làm mới thì phần mềm sẽ hiển thị ra toàn bộ danh sách những nhân viên mà bạn đang chọn, và tất cả những dữ liệu tăng ca của tháng ví dụ như : tổng số giờ tăng ca của từng loại tăng ca, tổng số giờ tăng ca của tháng, tổng số giờ tăng ca tối đa của tháng,tổng giờ tăng ca của từng ngày từ ngày đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng.

Chúc các bạn sử dụng phần mềm thành công !

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo