Kiểm tra version và các thông tin hệ thống của máy chấm công khuôn mặt

Thông tin hệ thống

Với tùy chọn thông tin hệ thống, bạn có thể xem trạng thái lưu trữ, thông tin phiên bản của thiết bị, v.v.

image 102

– Dung lượng thiết bị: Hiển thị dung lượng lưu trữ người dùng của thiết bị hiện tại, lưu trữ lòng bàn tay, mật khẩu và khuôn mặt, quản trị viên, hồ sơ truy cập, ảnh tham dự và danh sách đen và ảnh người dùng.

– Thông tin thiết bị: Hiển thị tên, số sê-ri, địa chỉ MAC, thông tin phiên bản thuật toán khuôn mặt, thông tin nền tảng và nhà sản xuất của thiết bị.

– Thông tin phần vững: Hiển thị phiên bản chương trình cơ sở và thông tin phiên bản khác của thiết bị.

image 103

image 104

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *