Quản lý tài liệu trên phần mềm Paradise HRM

Quản lý tài liệu

Quản lý tài liệu là một hoạt động thiết yếu trong doanh nghiệp, nó không chỉ giúp lưu trữ thông tin tài chính, dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp mà còn giúp quản lý các thông tin văn bản, hợp đồng, sản phẩm,… Tuy nhiên, để quản lý tài liệu hiệu quả, doanh nghiệp cũng cần đến sự giúp sức của những phần mềm hỗ trợ.

Để quản lý và thêm mới các tài liệu trên phần mềm Paradise bạn truy cập vào đường link : https://paradisehrm.com/ và đăng nhập vào hệ thống.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, bạn chọn cổng thông tin nhân sự và chọn các file mẫu tài liệu để xem những file mẫu đã được tải lên hệ thống và bạn có thể download file về.

Form quản lý tài liệu

Để thêm một file tài liệu mới bạn vào cổng thông tin nhân sự chọn đơn file.

Sau khi mở đơn file lên bạn nhập thông tin vào các dòng và chọn file tải lên rồi chọn người duyệt file sau đó nhấn nút “Lưu” và nhấn nút “Nộp lên trên” để nộp file lên cho người duyệt. Bạn lưu ý ở cột vai trò (chọn người duyệt) bắt buộc phải có một người duyệt “Final Approver” (người kiểm duyệt cuối cùng)

Ở dòng chia sẽ thông tin bạn có thể thiết lập những ai được quyền xem file bạn tải lên.

  1. Nội bộ, không chia sẽ : Chỉ người tải file lên và những người duyệt file mới thấy và tải được file này.
  2. Ai cũng có thể xem : Tất cả mọi người điều có thể thấy và tải file này.
  3. Chỉ định theo bộ phận hay cá nhân cụ thể : Chỉ người tải file, người duyệt file và những bộ phận hoặc cá nhân được chỉ định thấy và tải file.

Sau khi bạn nộp lên rồi thì từng người duyệt mà bạn chọn ở đây sẽ duyệt file bạn nộp, đến khi người duyệt “Final Appover” duyệt thành công thì file mới chính thức được tải lên hệ thống. Để duyệt file thì người duyệt sẽ đăng nhập vào đường link : https://paradisehrm.com/. Sau đó vào cổng thông tin nhân sự chọn duyệt file và nhấp vào đường link đẫn đến form duyệt file để duyệt hoặc không duyệt file.

Form duyệt file

Sau khi duyệt file thành công thì file sẽ được tải lên hệ thống phần mềm, bạn có thể quản lý ở đây và tải file về.

Để tham khảo thêm thông tin về phần mềm Paradise HR, cũng như xem các bài viết hữu ích khác, mời bạn truy cập vào Công ty phần mềm Việt Tín để tìm hiểu rõ hơn nhé. Thân ái.

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo