Hướng dẫn kiểm tra nhanh dữ liệu bất thường trong chấm công

Dữ liệu bất thường

Để thống kê số lần quên chấm công, số lần đi trể của nhân viên hoặc những vấn đề bất thường khác thì bạn có thể vào menu Danh sách thống kê bất thường để thống kê.

Để mở menu Danh sách thống kê bất thường thì bạn vào Quản lý chấm công => Danh sách thống kê bất thường để mở menu lên.

bất thường

Bạn click chuột vào menu Danh sách thống kê bất thường để mở lên. Sau khi mở menu lên, bạn chọn những nhân viên mà bạn cần thống kê trên cây danh sách nhân viên, chọn khoảng thời gian cần thống kê (Từ ngày – Đến ngày) rồi nhấn nút “Làm mới” để làm để hiển thị danh sách nhân viên mà bạn vừa chọn

image 17 1
Thống kê danh sách bất thường

Bạn cũng có thể thêm mới 1 dòng danh sách bất thường của nhân viên trực tiếp trên phần mềm bằng cách nhấn vào nút “Thêm mới” và điền những trường thông tin cần thiết sau đó bấm nút “Lưu” để thêm.

image 17
Thêm mới 1 dữ liệu bất thường của nhân viên
Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

1 thought on “Hướng dẫn kiểm tra nhanh dữ liệu bất thường trong chấm công”

  1. Avatar of tan

    dường như phần mề bị lỗi. chỉ có thể xem và khi thêm mới chỉ thêm được một dòng trống và sau đó tkhông thể điền bất cứ thông gì gì trên dòng mới như hướng dẫn đã mô tả

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *