Hướng dẫn In hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng.

  • Đầu tiên: Mở quản trị nhân sự ( Tổng hợp các chức năng liên quan đến hồ sơ – thông tin nhân viên ).
  • Tiếp theo: Vào quản lý hợp đồng lao động ( Quản lý nội dung liên quan đến hợp đồng lao động – phụ lục hợp đồng ).
  • Mô tả các trang quản lý hợp đồng lao động:
– Hợp đồng lao động hiện tại: Danh sách những hợp đồng đã ký mới nhất tính tới thời điểm hiện tại của nhân viên.

– Lịch sử ký hợp đồng: Danh sách tất cả các hợp đồng mà nhân viên đã từng ký từ trước đến nay.

– Danh sách tới hạn ký hợp đồng: Thông báo và nhắc nhỡ trong thời gian tới sẽ có các hợp đồng hết hạn và cần ký hợp đồng tiếp theo. Về thời gian thông báo và nhắc nhỡ có thể linh động điều chỉnh và thiết lập tùy ý số ngày mong muốn (Phần hướng dẫn sẽ bắt đầu sau phần mô tả).

– Danh sách ký phục lục hợp đồng: Danh sách các phụ lục thay đổi kèm theo hợp đồng (Nếu có thay đổi bổ sung).

– Lịch sử ký phụ lục hợp đồng: Danh sách tất cả các phụ lục mà nhân viên đã từng ký từ trước đến nay.

  • Thiết lập loại hợp đồng.
Mặc định phần mềm có 5 loại hợp đồng, có thể thêm hoặc xóa số lượng hợp đồng.

– Điều chỉnh thời gian nhắc nhở tới hạn ký hợp đồng mới.

  • In hợp đồng lao động.
  1. Kiểm tra và tích nhân viên có trên cây ( Vì sao phải tích nhân viên trên cây mới có thông tin: nhằm mục đích lọc dữ liệu theo từng phòng ban – bộ phận thay vì phải hiển thị tất cả).
  2. Di chuyển đến trang Danh sách tới hạn ký hợp đồng.

3. Thông tin hợp đồng tiếp theo của nhân viên cần ký.

4. Có thể thay đổi lại ngày ký ( nếu có khác với ngày mặc định phần mềm tạo ra )
4. Tích vào những hợp đồng cần in ra file word.

5. Nhấn nút In hợp đồng.

6. Xác nhận hoàn thành hợp đồng.

Sau khi in hợp đồng ra file và đã hoàn thành việc ký kết. Cần xác nhận hợp đồng đó chính thức có hiệu lực.

+ B1: Tích chọn hợp đồng đã hoàn thành.

+ B2: Nhấn hoàn thành.

7. In lại hợp đồng cũ.

– Di chuyển sang Lịch sử ký hợp đồng.

Nhấn chọn vào dòng hợp đồng cần in và nhấn nút In hợp đồng.

  • In phụ lục hợp đồng.

Di chuyển đến Danh sách ký phụ lục hợp đồng.

– Tích chọn dòng phụ lục cần in và sau nhấn nút in phụ lục.

Sau khi in phụ lục hợp đồng ra file và đã hoàn thành việc ký kết. Cần xác nhận phụ lục hợp đồng đó chính thức có hiệu lực.

+ B1: Tích chọn hợp đồng đã hoàn thành.

+ B2: Nhấn hoàn thành.

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo