Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise SDK Virdi

Bài viết này tập trung hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR phiên bản áp dụng cho máy chấm công Virdi. Để xem hướng dẫn đầy đủ các tính của phần mềm Paradise HR. Bạn truy cập vào link: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Nhập hồ sơ nhân viên

Để nhập hồ sơ nhân viên trên phần mềm, bạn vào Quản trị nhân sự => Hồ sơ

image 7
(Menu quản lý nhân sự)

Mở menu Hồ sơ lên, sau đó nhấn nút “Thêm mới” và điền đầy đủ thông tin xong nhấn nút “Lưu” để thêm 1 nhân viên mới trực tiếp từ phần mềm.

image 8
(Thêm mới 1 nhân viên từ phần mềm)

Hoặc bạn cũng có thể xuất file import excel mẫu ra, điền đầy đủ thông tin trong file mẫu sau đó import ngược file vào phần mềm.

image 9

Lưu ý mã chấm công phải trùng với mã nhân viên, tránh trường hợp mã chấm công khác mã nhân viên.

image 10
(File mẫu import)

Thiết lập nhân viên nghỉ việc

Trong quá trình làm việc, nếu nhân viên đã nghỉ việc và bạn muốn chuyển hồ sơ nhân viên đó sang nghỉ việc thì bạn vào menu Quản trị nhân sự => Hồ sơ. Sau khi mở menu Hồ sơ lên, bạn chọn nhân viên mà bạn muốn cho nghỉ việc ở cột mã nhân viên, sau đó bạn chuyển trạng thái cho nhân viên từ “Làm việc bình thường” sang “Đã nghỉ việc” và chọn lại ngày thay đổi là “ngày nghỉ việc” rồi bấm nút “Lưu” là được.

image 43

Tải hình nhân viên với số lượng nhiều lên phần mềm bằng folder

Bạn tạo 1 folder chứa hình ảnh nhân viên,tên folder “ImportImageEmployee“, tên hình là mã nhân viên

image 12
(Folder chứa hình nhân viên)

Sau đó vào trang chủ chọn nhập dữ liệu từ file excel, chọn dòng nhập hình nhân viên vào hệ thống và bấm duyệt file

image 13
(Nhập dữ liệu từ file excel)

Sau khi bấm duyệt file thì sẽ hiển thị 1 form, bạn chọn folder chứa hình, bấm select và bấm nhập vào.

image 14

Quản lý suất ăn và thiết lập máy chấm suất ăn hiển thị ở màn hình nào

Quản lý suất ăn

Để thiết lập giờ chấm của các suất ăn, bạn vào menu Quản lý chấm công => Thiết lập các suất ăn trong ngày để thiết lập

image 15
(Thiết lập các suất ăn trong ngày)

Để xem dữ liệu suất ăn và các báo cáo chi tiết, tổng hợp phần suất ăn theo ngày,tuần, tháng bạn vào Quản lý chấm công = > Dữ liệu suất ăn. Chọn trên cây danh sách nhân viên những nhân viên mà bạn muốn xem hoặc xuất báo cáo. Sau đó chọn thời gian mà bạn muốn xem. Mức độ ưu tiên sẽ là tuần, tháng, ngày. Nếu bạn muốn xem theo tháng thì phải bỏ chọn tuần, nếu muốn xem theo ngày thì bỏ chọn tuần và tháng.

image 16
(Dữ liệu suất ăn)

Thiết lập chấm suất ăn hiển thị ở màn hình nào

Để thiết lập chấm suất ăn hiển thị ở màn hình nào, bạn vào menu Trang chủ => Cấu hình hiển thị

image 41

Click vào cấu hình hiển thị để mở menu lên, sau khi mở menu lên bạn click vào nút “Thêm mới” để thiết lập. Bạn chọn màn hình đăng nhập và máy chấm ăn hiển thị ở màn hình đó. Sau khi chọn xong thì bạn nhấn nút “Lưu” để lưu lại.

image 42

Lưu ý

Lưu ý: Để màn hình hiển thị chấm suất ăn liên tiếp không bị logout, bạn vào Truy cập nhanh chọn hình nút cài đặt và thiết lập “Chương trình được khóa bao lâu là 0 giây“.

image 20

Tham khảo thêm:

Phần mềm tính lương phù hợp cho doanh nghiệp sản xuất

Phần mềm quản lý phòng gym

Phần mềm chấm công tốt nhất Việt Nam

Máy chấm công khuôn mặt cao cấp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *