Nhập các khoản tiền thưởng, trợ cấp lương

Các khoản tiền thưởng, trợ cấp lương là gì ?

Theo quy định mới nhất tại điều 104, Bộ luật lao động năm 2019 đang áp dụng hiện nay thì:

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo đó các khoản tiền thưởng, trợ cấp lương được hiểu là khoản thù lao bổ sung cho tiền lương để trả cho những yếu tố mới phát sinh trong quá trình lao động (tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, sáng kiến…) chưa tính đến trong mức lương theo chức danh hoặc theo công việc.
Tiền thưởng có tác dụng kích thích mạnh mẽ người lao động phấn đấu và sáng tạo trong quá trình lao động, bảo đảm sự công bằng trong lĩnh vực trả lương…

Để hiểu rõ hơn về các loại tiền thưởng, trợ cấp trong lương được quy định theo bộ luật lao động các bạn có thể tham khảo bằng cách nhấn vào đây. Vậy để nhập các khoản tiền thưởng, các khoản bù lương, trừ lương vào phần mềm như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu ở các phần bên dưới nhé

 

Thiết lập các khoản tiền thưởng, các khoản điều chỉnh

Trước khi nhập được các khoản tiền thưởng, các khoản điều chỉnh lương trong tháng chúng ta cần phải khai báo với phần mềm các đầu mục mà công ty mình hiện có. Để thiết lập các khoản tiền thưởng, bù trừ lương trên phần mềm các bạn có thể tham khảo chi tiết thiết lập bằng cách nhấn vào đây hoặc copy đường link bên dưới và dán vào trình duyệt

Sau khi thiết lập xong các khoản điều chỉnh chúng ta có 2 phần nhập dữ liệu như sau:

Thu nhập không cố định, tiền thưởng, bù trừ lương, trợ cấp lương
Tiền thưởng, bù trừ lương, các khoản thu nhập không cố định trong tháng

Nhập các khoản tiền thưởng, trợ cấp lương trên phần mềm Paradise HRM

Như hình phía trên ta có 2 mục để nhập các khoản tiền thưởng, bù lương, trừ lương, trợ cấp lương vào phần mềm. Công dụng và cách nhập dữ liệu vào phần mềm như sau:

Chức năng thu nhập không cố định 1

Thu nhập không cố định 1, nhập tiền thưởng, bù lương, trừ lương, trợ cấp lương

Các thao tác nhập trên phần mềm như sau:

  1. Trước tiên chúng ta cần phải chọn nhân viên cần nhập thông tin tiền thưởng, các khoản điều chỉnh lương ở cây danh sách nhân viên
  2. Nhập các thông tin cần thiết như Loại điều chỉnh, ghi chú, số tiền và loại tiền tệ. Nếu chỉ nhập thông tin thưởng cho 1 nhân viên duy nhất thì nhập mã số của người đó vào ô “Mã nhân viên”
  3. Chọn nút Tick vào để thêm mới để xác nhận thao tác cần thêm thông tin thưởng, trợ cấp lương vào phần mềm
  4. Nhấn nút Làm mới để xác nhận hoàn thành thao tác nhập.
  5. Kiểm tra lại thông tin phần mềm tự động tạo theo các mục đã chọn.
  6. Nhấn nút Lưu để xác nhận dữ liệu. Nếu muốn thao tác lại thì nhấn nút “Làm lại” và quay về bước 2 ở trên

Như chúng ta thấy ở phần thu nhập không cố định 1 được sắp xếp nhân viên kèm theo mỗi loại loại điều chỉnh là 1 dòng dữ liệu được thể hiện theo dạng lưới chi tiết 

Chức năng thu nhập không cố định 2

Thu nhập không cố định 2, tiền lương, bù lương, trừ lương, trợ cấp lương

Các thao tác nhập trên phần mềm như sau:

  1. Trước tiên chúng ta cần phải chọn nhân viên cần thao tác ở cây danh sách nhân viên bên trái
  2. Chọn tháng/năm tương ứng và nhập số tiền cột tương ứng
  3. Nhấn nút Lưu để xác nhận dữ liệu.

Trong phần giao diện nhập tiền thưởng, trợ cấp lương này phần mềm được thiết kế để người dùng nhập nhanh hơn, tiện dụng hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng cách lấy file mẫu nhập từ file excel và nhập ngược lại vào hệ thống.

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Tham khảo thêm các bài viết hữu ích

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *