Tùy chọn tính lương, chi tiết các thiết lập lương mới nhất trên phần mềm năm 2021

Tùy chọn tính lương

Tùy chọn tính lương cũng được xem là một phần quan trọng của việc tính lương trên phần mềm. Được ra đời và phát triển thời gian cũng khá lâu, nên hiện tại phần mềm Paradise có thể đáp ứng được hầu hết tất cả việc tính lương của các công ty từ cơ bản đến khó. Để phần mềm có thể tính lương chuẩn xác thì bạn phải thiết lập các công thức, tùy chọn tính lương cho đúng với quy định của công ty bạn.

Để phần mềm có thể tính lương được thì đầu tiên bạn phải khóa công cho nhân viên. Hướng dẫn khóa công cho nhân viên :

https://phanmemtinhluong.com/huong-dan-khoa-du-lieu-cham-cong-theo-tung-ngay-va-khoa-du-lieu-cham-cong-ca-thang/

Trước khi tính lương thì trên phần mềm phải có các thông tin lương và các khoảng phụ cấp của nhân viên.

tùy chọn tính lương

Hướng dẫn nhập thông tin lương và các công thức tính lương : https://phanmemtinhluong.com/nhap-thong-tin-luong-cho-nhan-vien/

Hướng dẫn nhập các khoản phụ cấp và công thức tính phụ cấp : https://phanmemtinhluong.com/thiet-lap-phu-cap-luong-phan-mem-2021/

Sau khi thiết lập đầy đủ thông tin lương, phụ cấp và các công thức tính thì tiếp đến bạn sẽ thiết lập các khoảng thu nhập không cố định cho nhân viên. Thu nhập không cố định là những khoảng thu nhập phát sinh thêm trong tháng ví dụ như : tiền thưởng đạt năng xuất, tiền hoa hồng dành cho kinh doanh, các khoảng công tác phí, các khoảng thưởng vào dịp lễ tết,.. hoặc các khoản trừ.

Tiền thưởng, bù trừ lương, các khoản thu nhập không cố định trong tháng

Hướng dẫn nhập các khoản thu nhập không cố định : https://phanmemtinhluong.com/nhap-cac-khoan-tien-thuong-tro-cap-luong/

Sau khi xong các khoản thu nhập không cố định hàng tháng thì nhập các khoản tiền tạm ứng lương của nhân viên (nếu có). Hướng dẫn khai báo tạm ứng lương : https://phanmemtinhluong.com/tam-ung-luong-khai-bao-tam-ung-luong-giua-thang/

Khai báo tạm ứng lương

Khai báo tạm ứng lương xong bạn sẽ kiểm tra các khoản tiền bảo hiểm của nhân viên trong tháng, nếu có thay đổi mức lương trần đóng bảo hiểm hoặc phần trăm đóng bảo hiểm theo quy định mới thì bạn sửa lại cho phù hợp.

Hướng dẫn kiểm tra bảo hiểm hàng tháng và chỉnh sửa các thay đổi của bảo hiểm theo quy định : https://phanmemtinhluong.com/kiem-tra-va-sua-loi-phan-bao-hiem-xa-hoi/

Bảo hiểm

Sau khi xong bảo hiểm bạn kiểm tra tiếp đến số ngày công chuẩn của tháng và thiết lập lại số ngày công chuẩn nếu trên phần mềm chưa đúng với công ty bạn.

Hướng dẫn thiết lập công chuẩn : https://phanmemtinhluong.com/so-ngay-cong-chuan-cua-thang-va-cach-thiet-lap/

Tiếp theo bạn kiểm tra đến phần công thức thuế (nếu có thay đổi công thức) và phần thiết lập tỷ giá nếu có tính lương cho người nước ngoài.

Hướng dẫn thiết lập công thức tính thuế : https://phanmemtinhluong.com/huong-dan-thiet-lap-cong-thuc-tinh-thue-tren-phan-mem-paradise-hrm/

Hướng dẫn thiết lập tỷ giá : https://phanmemtinhluong.com/thiet-lap-ty-gia/

Sau khi xong hết các bước trên thì bạn sẽ chọn tháng tính lương và cuối cùng tiến hành tính lương cho nhân viên. Chúc các bạn sử dụng phần mềm thành công !

Quay về danh mục tổng: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paradise HR

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Tải ứng dụng ParadiseHR

Zalo Zalo